Brošure

Bilo da je reč o asortimanu  ili samo jednom prizvodu, često je neophodno detaljno prikazati jasnu specifikaciju kojom će se klijenti rukovoditi tokom porudžbina. Brošura može biti samo jedan list papira pa do nekoliko desetina strana sa varijacijama dimenzija i kvaliteta papira.